image description Detaylar İçin Sürükleyin

Amaç

    A&B İletişim'in kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna'yı, halkla ilişkiler mesleğini üniversite, sektör ve gelecek açısından irdeleyen konferanslar dizisiyle anmak.
    21. yüzyılın dinamiklerine uygun olarak, mesleğin disiplinlerarası yaklaşım ve yenilenme ihtiyacını vurgulamak.
    Sektör profesyonelleriyle akademik çevreler arasındaki diyaloğa ortam yaratmak.
    Mesleğin etik değerlerinin gündeme getirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Hayatını iletişim mesleğine adayan Prof. Dr. Alâeddin Asna, bir uygulayıcı olması nedeniyle, derslerinde teori ve pratiği birleştirmeye, mesleği sahada deneyimletmeye büyük özen gösterirdi. Asna’nın “her koşulda eğitim” ilkesiyle başlatılan Alâeddin Asna Konferanslar Serisi’yle; iletişim mesleğinin geleceğini sorgulamak, öğrencilere teoride öğrendiklerini bu etkinlikler serisinde görev alarak deneyimleme fırsatı sunmak hedefleniyor.
Serinin ilk çalışması, 24 Nisan 2017 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve A&B İletişim A.Ş. tarafından düzenlenen “Dijital Gerçeklikte Halkla İlişkilerin Evrimi” konulu Çalıştaydı. İki gün süren Çalıştayda sunulan bildirilerin tam metinlerinin yer aldığı kitap, Cinius Yayınları tarafından basıldı. Halkla ilişkiler mesleğine, bu alanda çalışan akademisyenlere ve tüm okuyuculara katkıda bulunması amacıyla hazırlanan ve 1000 adet basılan kitap, 20 TL fiyatla, çevrimiçi kitap sitelerinde satışa sunuldu. (Çalıştayla ilgili bilgilere sitemizin arşiv sekmesinden ulaşılabilir.) İletişim sektöründe çalışan herkese ve öğrencilere açık olacak konferanslar, her yıl bir başka iletişim fakültesinin işbirliği ve yeni bir başlıkla düzenlenmeye devam edecek ve sitemiz aracılığı ile duyurulacak.

image description

Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler

28

Konuşmacı

2

Gün Etkinlik

1

Konferans

550

Katılımcı

Konuşmacılar

image description

Sibel Asna

A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı
image description

Gonca Karakaş

TUHİD Başkanı

Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler

Program

Bu Konferansı Kaçırmayın

Tüm Takvimi İndir

Doç.Dr. Melike Aktaş (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Metin Kazancı (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. Abdülrezak Altun (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı)
Gonca Karakaş (TUHİD Yönetim Kurulu Başkanı)
Sibel Asna (A&B İletişim Kurucu, Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Eriş (Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü)

KONU KONUŞMACI


Yeni Medya Uygulamalarının Halkla İlişkiler Çalışmalarına Etkisi: Tetrad Kuramı Çerçevesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları Örneklerinin İncelenmesi


Dr. Öğretim Üyesi  Sevinç Koçak 
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları

 

İnternet Çağında Müzelerin Dönüşümü: Dünyada ve Türkiye’de Etkileşimli Sanal Müzelerin Sosyal Medya Kullanımları


Dr. Ergin Şafak Dikmen 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema

Araş. Gör. Cem Evrim Aslan
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi


Halkla İlişkiler Alanında Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları


Araş. Gör. Nilüfer Pınar Kılıç
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım


21. Yüzyıl’da Halkla İlişkiler ve Siyasal İletişim Arasındaki
İlişkiler Üzerine Bir Tartışma


Dr. Öğretim Üyesi Kenan Demirci
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım

KONU KONUŞMACI


Neoliberal Özne, Benlik Teknolojileri ve Kişisel Halkla İlişkiler


Araş. Gör. Feride Aydemir
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Halkla İlişkileri Baudrillard Perspektifinden Değerlendirmek:
“Biscolata Carlos” Örneği Üzerinden “İlgi Aygıtı” Olarak Halkla İlişkiler


Araş. Gör. Beris Artan Özoran
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Kurumsal Sosyal Sorumluluğun 
Postkolonyal Eleştirisi: Mattel Oyuncak Şirketi Üzerine Bir İnceleme


Araş. Gör. Ebru Akçay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve TanıtımYeni Zamanların Teşhisi Olarak Post Demokrasi ve Halkla İlişkilerin İşlevi


Yelda Nisan Anaklı
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

KONU KONUŞMACIYaratıcı Endüstriler: Kavramsal Bir Çerçeve


Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi, BÜ Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür YardımcısıBir Konum Arayışı: Yaratıcı Endüstriler ve Halkla İlişkiler


Doç. Dr. G. Senem Gençtürk Hızal
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm BaşkanıYaratıcı Endüstriler Bağlamında Halkla İlişkiler Eğitimini Yeniden Düşünmek


Prof. Dr. Ahmet Tolungüç
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi, BÜ Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü


Yaratıcı Emek: Halkla İlişkiler Üzerine Bir Çalışma


Dr. Erman Demir
Başkent Üniversitesi Bilgi İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi

KONU KONUŞMACI
Online Basın Bültenlerinde Halkla İlişkiler Mesaj Stratejileri:
Türkiye'nin En Sevilen Markalarının Basın Bültenlerine
Yönelik Bir Değerlendirme


Öğr. Gör. Ali Arıcı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük MYO Pazarlama ve Dış Ticaret 

Dr. Öğretim Üyesi Sevil Bayçu
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Araş. Gör. Özgür Kılınç
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı:
Türk Modacılar Üzerine Bir
 İnceleme


Olesya Gorbunova Öner
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım
ABD Doktora Öğrencisi

Begüm Ekmekçigil Türkmen
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım
ABD Doktora ÖğrencisiHalkla İlişkiler Alanında Eleman İlanları


Ayşe Usta
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım
ABD Doktora Öğrencisi


Stratejik Yönetim Süreci Ve Kurumlarda "Oyunlaştırma" Tasarımı
Üzerine Bir 
Değerlendirme


Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü

KONU KONUŞMACI


Halkla İlişkilerin Risk Yönetimine Yönelik Eylemselliği


Prof. Dr. Derya Öcal
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım BölümüHalkla İlişkiler mi Kurumsal İletişim mi?:

Akademiden Uygulamaya Kavram Tartışmaları


Doç. Dr. Burcu Öksüz
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Medya ve İletişim

Prof. Dr.Serra Görpe
Yeni Medya Çağında İlişki İnşası:

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ve PR Kampanyaları


Öğr. Gör. Ali Arıcı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük MYO Pazarlama ve Dış Ticaret

Dr. Öğretim Üyesi Sevil Bayçu
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Araş. Gör. Özgür Kılınç
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Bilgi Çağında Halkla İlişkiler; İBB Örneği
 

Sibel Bülbül Pehlivan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü AR-GE

 Ubeydullah Sakin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü AR-GE

Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler

Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler

Bültenler ve Yansımalar

Bize sorun

image description

Sık Sorulan Sorular

Q.Konferansın çıktılarına nereden erişebiliriz.

A.Bu siteden erişebilirsiniz.

Q.Konferansa en fazla kaç kişi katılabilir?

A.Katılım için sayı sınırlaması bulunmamakta.

Q.Öğrenciler konferansa katılabilir mi?

A.Evet katılabilir.

Q.Konferansa katılım ücretli mi?

A.Hayır, ücretli değil.

#alaeddinasnaakonferans

Konferansla ilgili görüş ve önerilerinizi paylaşın. 


Adres Bilgileri

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi
Ankara
(0312) 319 77 14

A&B İletişim
Valikonağı Cad., No:73 / 5
34371 Nişantaşı / İstanbul
(0212) 233 22 38